Wstawić

Jak dodać wideo do prezentacji programu Microsoft PowerPoint
Wstaw wideo przechowywane na komputerzeW widoku normalnym wybierz slajd, do którego chcesz dodać wideo.Na karcie Wstaw kliknij Wideo, a następnie klik...
Jak dodać zastępcze obrazy w Prezentacjach Google
Jak wstawić symbol zastępczy obrazu??Jak wstawić symbol zastępczy obrazu??Formatujesz symbol zastępczy w widoku wzorca slajdów. Następnie użyj symbolu...
Jak wstawić animowany GIF do prezentacji PowerPoint
Dodaj animowany GIF do slajduWybierz slajd, do którego chcesz dodać animowany GIF.Na karcie Wstaw na wstążce kliknij Obrazy.W oknie dialogowym Wstaw o...
Jak wstawiać symbole do Dokumentów i Prezentacji Google
Wstaw znaki specjalneNa komputerze otwórz Dokumenty lub Prezentacje Google. ... Otwórz lub utwórz dokument lub prezentację.U góry kliknij Wstaw. ... Z...
Możesz teraz szybko dodawać GIF-y reakcji w Gmailu
Z Gmailem teraz możesz. Jedną z najlepszych funkcji nowego Gmaila jest pasek boczny, na którym można dodawać narzędzia innych firm. Jednym z takich na...
Jak połączyć lub osadzić arkusz programu Excel w prezentacji PowerPoint
W programie PowerPoint na karcie Wstawianie kliknij lub naciśnij pozycję Obiekt. W oknie dialogowym Wstaw obiekt wybierz Utwórz z pliku. Kliknij lub n...
Jak nacisnąć „Wstaw” na klawiaturze bez klawisza Insert??
Współtwórca SuperUser Run5k ma dla nas odpowiedź: Klawisz 0 na dole klawiatury numerycznej w prawym górnym rogu klawiatury będzie działał jako klawisz...
Jak wstawić nazwę pliku do nagłówka lub stopki dokumentu Word
Idź do Wstaw > Nagłówek lub stopka. Wybierz Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę. Wybierz Szybkie części, a następnie Pole. Na liście Nazwy pól wybier...
Jak wstawić informacje o użytkowniku do dokumentu Word
Aby dodać informacje o użytkowniku do dokumentu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić informacje. W tym przykładzie wstawiamy nazwę użytko...