otwarty - Strona 2

Co to jest plik 7Z (i jak go otworzyć)?
Otwieranie pliku 7Z za pomocą 7-Zip w systemie Windows Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wskaż podmenu „7-Zip”, a następnie kliknij polecenie „Ot...
Jak otwierać i przeglądać pliki ZIP w systemie MacOS bez ich archiwizacji?
Przeglądanie zawartości dowolnego archiwum bez wyodrębniania za pomocą szybkiego podgląduPobierz BetterZip dla Quicklook tutaj i rozpakuj go.W Finderz...
Jak otworzyć okno Eksploratora z bieżącego katalogu wiersza polecenia
Po wyświetleniu monitu wpisz po prostu: start . Kropka jest używana w wierszu polecenia jako skrót dla bieżącego folderu, więc otworzy bieżący folder ...
Jak automatycznie otworzyć najnowszy dokument w programie Microsoft Word dla systemu Windows
Przejdź do pulpitu i kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar. Wybierz Nowy > Opcja skrótu. Pojawi się okienko z prośbą o przeglądanie...
Jak otworzyć nową kartę na określonej stronie internetowej w przeglądarce?
Google Chrome Przejdź do strony rozszerzenia i kliknij „Dodaj do Chrome”, aby je zainstalować. Następnie kliknij przycisk Zamień nową stronę karty dod...
Otwórz wiersz polecenia w dowolnym folderze z menu prawego przycisku myszy
Aby otworzyć okno wiersza poleceń w dowolnym folderze, po prostu przytrzymaj klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. W menu kont...
Jak otworzyć plik obrazu EPS w systemie Windows
Zachowaj prostotę dzięki przeglądarce EPS Przeglądarka EPS nie zawiera żadnych preferencji, więc jeśli pliki EPS nie otwierają się automatycznie, klik...
Jak otwierać aplikacje z
Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik, wybierz Otwórz za pomocą i kliknij Wybierz inną aplikację z menu, które się pojawi. Wybierz ...
Jak dodawać zakładki do terminala Ubuntu?
Otwórz okno terminala Ctrl + Alt + T i przejdź do Terminala, a następnie Preferencje i kliknij. Po kliknięciu pojawi się wyskakujące okienko, w sekcji...